Materská škola Komenského ulica
skhu
Kontakt
Materská škola - Óvoda
Komenského ulica 357/2
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 50 50
mob.: 0918 607 363
e-mail: msovoda@azet.sk

Fotogaléria


Lienky navštívili knižnicu 2016

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12