Komenský utcai óvoda
skhu
Kontakt
Materská škola - Óvoda
Komenského ulica 357/2
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 50 50
mob.: 0918 607 363
e-mail: msovoda@azet.sk

Óvodánk múltja és jelene

Óvodánk múltja még a hatvanas évekbe nyúlik vissza, amikor már létezett egy óvoda a Vajansky utcán – a jelenlegi Kodály Zoltán alapiskola udvarának területén. 1976-ban azonban létesítettek egy új négyosztályosat a Komensky utcán.

Az óvodák néhány évig két épületben működtek, egy igazgatóság alatt, összesen hét osztállyal. A nyolcvanas években azonban a régi, elavult Vajansky utcai tagóvodát bezárták.

A Komenský utcai óvoda 1976-ban nyitotta meg kapuit. Az oktatás három magyar és egy szlovák tannyelvű csoportban kezdődött Török Mária vezetésével, aki 1996 – ig nyugdíjba vonulásáig igazgatta az óvodát. A kezdeteket megnehezítette a nagyon magas gyereklétszám. A csoportok létszáma esetenként meghaladta 35 – 40 gyermeket is.

A nyolcvanas, kilencvenes években a nevelőtestület az oktató nevelőmunka mellett aktívan kivette részét a módszertani tevékenységekből is. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy az óvoda az Országos Pedagógiai Intézet gyakorló óvodája volt. 

1996–ban Mgr.Pőcz Ildikó került az óvoda élére. Az ő vezetésével kapcsolódott be az intézmény a gyerekek egészségét támogató iskolák országos hálózatába. Ennek elismeréseként kapta meg az intézmény 1999 –ben az Egészségügyi Minisztériumtól „AZ EGÉSZSÉGES ÓVÓDA” címet.

A testi fogyatékkal élő gyerekek is megtalálták azt a helyet, amely felkészíti őket az iskolára, segít nekik megtanulni, hogyan kell beilleszkedniük a társadalomba. 1998-tól valósult meg a „(NE)beszéljünk a kábítószerről” elnevezésű akreditált program is, ami a függőség megelőzésének alapjait fektette le az óvodáskorú gyermekeknél. A széles nyilvánossággal való együttműködést a „Felnőttek a gyermekek egészségéért” Polgári Társulás segítségével biztosították 1998-tól máig. 2005-től 2011-ig Németh Éva, 2011-től 2013-ig Pőcz Ildikó vezette az óvodát.  2013-tól  Bc. Bátki Judit vezeti az intézményt. 

Az óvodakonyha vezetője Csambál Ágnes volt 2008-ig. Jelenleg Varga Magdolna vezeti az óvoda konyháját.

2009-től a „GYEREKSZIGET” Művelődési Program szerint valósul meg nevelő-oktató munka, melyet az óvoda hagyományaira, tapasztalataira, sajátosságaira építve közösen készített el a kollektíva. Mivelhogy a Komenský utcai óvoda egy belvárosi óvoda, ezért egy csodálatos szigetnek tekinthetjük a város szívében. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag alkotó szakmai munka van jelen, előtérbe helyezve a személyiség kibontakoztatását és fejlődését az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. Nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda környezetére, udvarunk ápolására és fejlesztésére. A gyermekeket nem csak az iskolára készítjük fel, hanem elsősorban az életre.

Az óvoda volt, és jelenlegi alkalmazottjai napjainkig: 

Anda Mária
Bakos Adriana
Merva Mónika, Mgr.
Barczi Katalin
Barthová Eva
Bátki Judit, Bc.
Bátki Beáta
Benediková Mária
Bodó Viktória
Bodó Margit
Csambál Ágota
Czafiková Marcela
Černáková Marta
Csériová Alžbeta
Csizmadia Márta
Csonga Ľubica
Csóka Klára
Csörgő Borbála
Darnai Margit
Elek Ilona, Mgr.
Farkas Éva
Figura Jarmila
Gaál Katalin
Gašparíková Blanka
Gálffy Márta,Mgr.
Gróf Anna
Hodossy Klára
Horváth Viola
Ipolyi Oľga
Kmeť Piroska
Kovács Éva
Kováčiková Margita
Kozma Margit
Matlák Jolán, Bc.
Markó Alica
Miklósfalvai Mária
Nagy Margit
Németh Éva
Öllös Erika
Pőcz Ildikó, Mgr.
Rácz Gabriella
Szabó Mária
Szigeti Karolina
Somogyiová Marta
Szekács Katalin
Szőgyi Anna
Takács Tímea Mgr.
Török Mária
Tóth Zsuzsanna
Tepalová Katarína
Varga Magdolna
Varga Rozália
Zirig Margit
Zorgovszky Mária
Vénová Zuzana