Materská škola Komenského ulica
skhu
Kontakt
Materská škola - Óvoda
Komenského ulica 357/2
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/552 50 50
mob.: 0918 607 363
e-mail: msovoda@azet.sk

O Nás

    

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a akým byť,

som sa naučil v materskej škole. Múdrosť nebola na vrchole hory zvanej vysoká škola,

ale na pieskovisku nedeľnej školy. Tam som sa naučil:

- So všetkým sa podeľ.

- Hraj férovo.

- Nebi ľudí.

- Vráť veci tam, kde si ich našiel.

- Upratuj po sebe.

- Neber si nič, čo ti nepatrí.

- Ak niekomu ublížiš, povedz prepáč.

- Umývaj si ruky pred jedlom.

- Splachuj.

- Teplé koláčiky a studené mlieko ti urobia dobre.

- Ži vyrovnaný život - trochu sa uč a premýšľaj, trochu kresli a maľuj, trochu spievaj a tancuj, hraj sa a pracuj.

- Každý deň popoludní si zdriemni.

- Keď vyrazíš do sveta, dávaj si pozor na dopravu, chyť sa niekoho za ruku a drž sa vždy s ostatnými pohromade.

- Nikdy neprestaň žasnúť.

Robert Fulghum